Info

1. Naam van de club

2. Speellocatie

 • Dropshot
  H. Consciencestraat 45
  9120 Beveren – Waas
  Tel : 03/775.09.57

3. Organisatie / Samenstelling van de stuurgroep :

Kernstuurgroep:

Dagelijks bestuur, strategisch beleid en organisatiestructuur
 • Marc De Block
  Voorzitter, coördinatie stuurgroepen, coördinatie keractiviteiten, aankoopbeleid
  PR & externe communicatie
 • Kirsten De Weerd
  Bankverrichtingen & boekhouding, IT & websitebeheer, ledenbeheer
  Secretariaat & interne communicatie, budgetten, lay-out
 • Luc Van der Weken
  Raadslid

Uitgebreide stuurgroep:

Jaarprogramma, spelersklassificatie en organisatie activiteiten
 • Marc De Block
  Coördinator
 • Kirsten De Weerd
  Administratie en financiën
 • Dennis Meersman
  Administratie handicap en scheidsrechters
 • Marc Tilleman
  Raadslid
 • Jo Maes
  Raadslid
 • Luc Van der Weken
  Raadslid

4. Lidgeld :

 • Actieve leden : 40 €
 • Gezinsleden & steunende leden : 20 €

5. Clubtarief :

 • Normaal tarief ( dropshot ) : 8 € per uur
 • In clubverband ( - 30% ) : 5,60 € per uur
  Ø 5,60 € / 2 personen = 2,80 € per uur.

6. Clubdagen + cluburen :

 • Openingsuren Dropshot :
 • Maandag : gesloten
  Dinsdag : vanaf 17u00
  Woensdag + donderdag + vrijdag : vanaf 14u00
  Zaterdag + zondag : vanaf 10u00
 • Reserveren gebeurt telefonisch bij Dropshot zelf.
  Bij de reservatie moeten wel de beide namen gemeld worden.
 • In juli zijn er beperkte en in augustus zijn er helemaal geen speelmogelijkheden, dit door de verlofregeling van de zaakuitbaters.