De volgende tornooien worden gespeeld

1. Clubcompetitie of Handicap

 • Elk jaar bepaalt het bestuur een formule om spelers de mogelijkheid te geven het ganse jaar door te spelen door onderlinge competitie te stimuleren.

2. Shoot-out tornooi

 • Bij een shoot-out wordt een frame gespeeld met enkel de 6 kleuren + 1 rode bal.
 • Normaal gezien beginnen we in de eerste ronde naar een best of 3 frames.
  Elke ronde dat er verder gegaan wordt zullen er 2 frames bijgeteld worden.
  Vb. 1e ronde : best of 3 frames / 2e ronde : best of 5 frames / 3e ronde : best of 7 frames ...
 • Heel het tornooi is een vrije loting met na elke ronde een nieuwe loting.
  Bij een oneven aantal deelnemers zijn er vrijlotingen voorzien.
  De verliezer van de wedstrijd is de scheidsrechter voor de volgende wedstrijd.

3. Potblacktornooi

 • Een wedstrijd duurt welgeteld 1 Frame. Wie de Frame wint, wint de wedstrijd.

4. Dubbeltornooi of gemengd dubbel tornooi

 • Bij het dubbeltornooi vormt een clublid samen met een niet-lid een duo.
 • Bij het gemengd tornooi spelen we met duo´s gevormd door een clublid en een vrouwelijke medespeelster.
  ( vrouw, vriendin, verloofde, moeder, tante, grootmoeder, ... )
 • De tornooiformule en loting worden bekendgemaakt op de avond zelf.

5. Wild - tornooi

 • Een "wild" tornooi is een leuk idee om er een gezellig avondje snooker van te maken. Wat er die avond te gebeuren staat kunnen we nog niet vertellen, omdat dat juist geheim moet blijven. Alle details zullen op de avond zelf wel worden uitgelegd.

6. Interclub

 • Bij een interclub spelen we tegen een andere snookerclub.
 • De bedoeling is dat we op een avond enkele wedstrijdjes spelen tegen elkaar. Al wie die avond aanwezig is, zal de mogelijkheid krijgen om te spelen. Het is een uitgelegen kans om tegen personen van andere clubs te spelen.

7 . A - B - C tornooi

 • Bij een A-B-C tornooi speelt iedereen in zijn eigen of een hogere categorie.
 • Elke categorie speelt een apart tornooi, waarbij men wel een categorie hoger kan spelen maar nooit een categorie lager.
  ( bvb leden die in de handicap reeks B spelen, kunnen in het tornooi van de A-reeks spelen, maar nooit in het tornooi van de C-reeks )
 • Elk tornooi krijgt een aparte loting en wordt gespeeld met rechtstreekse uitschakeling.
 • Het tornooi is enkel toegankelijk voor clubleden en elk lid kan maar aan één tornooi deelnemen.

8. Clubtornooi

 • Bij een klassiek tornooi kunnen alle clubleden van de snookerclub DROPSHOT en alle recreatieve snookerspelers meespelen.
  ( men mag niet aangesloten zijn bij een officiële snookerfederatie of een andere club )
 • De inschrijvingen zijn wel beperkt tot 32 deelnemers !!!
  Clubleden krijgen voorrang en daarna wordt het deelnemersveld aangevuld tot en met de 32e inschrijving.
  Eerst is eerst.
 • Het tornooi wordt gespeeld met rechtstreekse uitschakeling.
 • In de 1/16 finales wordt er gespeeld naar een best of 1 frame.
 • Vanaf de 1/8 finales tot en met de halve finales wordt er een best of 3 frames gespeeld.
 • De finale wordt gespeeld naar een best of 5 frames.
 • Er zijn geen reekshoofden geselecteerd in dit tornooi, het is een vrije loting.