Terug

CLUBKAMPIOENSCHAP

Algemeen

 • De wedstrijden worden gespeeld in het clublokaal
  De competitie wordt gespeeld over het volledige clubjaar. Van 1 feb. t.e.m. 31 dec.
 • Iedere speler die deelneemt aan de competitie wordt verondersteld al zijn wedstrijden af te werken. Wanneer dit niet gebeurt wordt er een regeling getroffen ten nadele van de speler die zijn wedstrijden niet afwerkt en ten voordele van de speler(s) tegen wie niet gespeeld werd.
 • Als een speler op het einde van de competitie niet de helft van zijn wedstrijden gespeeld heeft, wordt deze geschrapt uit de uitslag.
  Als een speler op het einde van de competitie 1 wedstrijd meer dan de helft afgewerkt heeft (vb. 11v /d 20) worden de niet gespeelde wedstrijden beslist met 3-0 in het voordeel van de persoon tegen wie niet gespeeld werd
 • Wanneer een speler in de loop van het seizoen de club verlaat, worden al de door deze speler gespeelde wedstrijden teniet gedaan, zelfs al heeft dit lid reeds zijn volledige kampioenschap afgewerkt.
 • Indien er klachten zijn over een speler m.b.t. zijn houding of opmerkingen tegenover een medespeler tijdens een wedstrijd, dan kan deze speler een verwittiging krijgen van het bestuur en kunnen er indien nodig sancties getroffen worden.

Verloop van een wedstrijd

 • De wedstrijden worden gespeeld naar best of 3 frames
 • Naargelang de klassering van de speler ( zie ledenlijst ) begint men een frame eventueel met een verschil aan punten.
  Eerste niveau verschil = 10 punten voorsprong voor de lager geklasseerde speler
  Elk bijkomend niveau = 5 punten extra voorsprong
  Een A-speler geeft altijd 5 extra punten voorsprong aan zijn tegenstander
  In een A - C -wedstrijd begint de C-speler met 20 punten voorsprong.
  In een B - D -wedstrijd begint de D-speler met 15 punten voorsprong.
 • De speler die de ´toss´ wint, mag kiezen wie van start gaat.
 • Voor ieder gewonnen frame krijgt men 1 punt
  vb. de eindstand is 2-1 = de winnaar krijgt 2 punten en de verliezer 1 punt.
 • Op het einde van de wedstrijd wordt er een briefje ingevuld met daarop de uitslag van die wedstrijd. Dit briefje moet de volledige naam en voornaam van de beide spelers vermelden en moet steeds door beide spelers gesigneerd worden.

Regels met betrekking tot het klassement

 • Het zijn de gewonnen frames die tellen, niet de gewonnen wedstrijden
 • Indien er bij het opstellen van het eindklassement blijkt dat enkele spelers hetzelfde aantal punten behaald hebben, wordt er gekeken wie het minst aantal frames verloren heeft.
  Geeft dit nog geen uitsluitsel dan zal er een testwedstrijd plaatsvinden om zo de rangschikking van het klassement te bepalen.
 • Regelmatig wordt er een uitslagenlijst aan ons clubbord gehangen waardoor men de handicap beter kan opvolgen.

Forfaitreglement

 • Wanneer er een wedstrijd gereserveerd werd, moet deze ook gespeeld worden, voor zover deze afspraak niet geannuleerd wordt door 1 van de beide spelers.
 • Wanneer men 1 uur na de reservatie niet aanwezig is spreken we van een forfait
 • Wanneer men een gereserveerde wedstrijd niet kan spelen, om welke reden dan ook, moet men dit minstens 2 uur op voorhand melden aan zowel het clublokaal Dropshot als aan zijn tegenspeler
  Wanneer deze procedure niet wordt gevolgd, dan spreken we van een forfait.

Gevolgen?

 • Elk forfait wordt bestraft met een geldboete t.w.v. 3 uur tafelverhuur
 • Laat een speler 2 forfaits op tekenen, dan wordt deze onherroepelijk geschrapt uit de competitie
 • Na een forfait mag de deelnemer pas zijn volgende wedstrijd spelen nadat de geldboete werd vereffend
 • Wanneer men een tafel huurt voor 3 uur dan wordt er ook verwacht dat men 3 uur speelt
 • Wanneer een wedstrijd na 3 uur nog niet is beslist, dan kan men:
  - de wedstrijd op een latere datum beëindigen
  - na de wedstrijd aan de uitbater vragen of het mogelijk is de wedstrijd af te werken
  ( afhankelijk van beschikbaarheid van de tafels )
 • als men een tafel huurt voor 3 uur en men speelt b.v. maar 1 uur zal toch de volle 3 uur van de tafelverhuur worden aangerekend
Terug